Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

MENU
Znajdź wydarzenie wybierz odbiorcę, miejsce oraz rodzaj wydarzenia, które Cię interesuje
Kluby Seniora w GOK Lesznowola zapraszają na cykliczne spotkania


Głównym zadaniem Klubu Seniora jest integracja osób starszych, organizacja wolnego czasu a przede wszystkim pomoc w przełamywaniu trudności, jakie ze sobą niesie wchodzenie w coraz dojrzalsze etapy życia. 

Oferujemy pomoc w zorganizowaniu spotkań integracyjnych, wieczorków tanecznych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru itp. Zapraszamy także na interesujące wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Kluby Seniora działają w następujących miejscach:

Filia GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej


przy ul. Zimowej 25 c, tel. 22 703 36 84
koordynator: Katarzyna Ślendakowska - opiekun filii

Spotkania odbywają się w 1 i 3 wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 20.00
więcej...

Filia GOK Lesznowola w Magdalence (CIS)


przy ul. Lipowej 28, tel. 509 310 659
koordynatorzy:
Alicja Skowrońska-Marczuk - opiekun filii
Teresa Piotowska - sołtys Magdalenki

Spotkania odbywają się we środy w godz. 17.00 - 20.00
więcej...

Świetlica Klubu Seniora w Mysiadle


ul. Osiedlowa 2, tel. 601 206 973
koordynator: Bożena Obłucka - sołtys Mysiadła

Spotkania odbywają się we środy w godz. 17.00 - 20.00
więcej...

Informacje o wcześniejszych działaniach w Klubach Seniora
znajdują się w Archiwum w dziale: KLUBY SENIORA
W GOK LESZNOWOLA tutaj...

 

REGULAMIN KLUBÓW SENIORA
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli

1. Klub Seniora realizuje zadania własne i statutowe GOK w zakresie organizacji czasu wolnego seniorów, upowszechniania kultury, oświaty oraz integracji społecznej w odniesieniu do społeczności lokalnej.

2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa na podstawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli, w świetlicach GOK lub innych wyznaczonych miejscach.

3. Członkiem Klubu może zostać mieszkaniec Gminy Lesznowola, który zadeklaruje chęć członkostwa w Klubie i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Członkowie Klubu opłacają miesięczne składki członkowskie, których wysokość sami ustalają.

5.Środki finansowania działalności Klubu: środki zewnętrzne, składki członkowskie, sponsorzy, dobrowolne wpłaty, inne źródła.

6. Organem nadzorującym działalność Klubu Seniora jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli.

7. Osobą prowadzącą Klub jest Koordynator wskazany przez GOK.

8. Członkowie Klubu wybierają spośród siebie 3-osobowy Samorząd, współpracujący bezpośrednio z koordynatorem, reprezentującym przed GOK Lesznowola interesy ogółu, zgłaszając propozycje programowe oraz wszelkie uwagi dotyczące działalności Klubu.

9. Samorząd Klubu Seniora jest wybierany w głosowaniu jawnym na roczną kadencję. W jego skład wchodzą: Przewodniczący, Skarbnik i Kronikarz.

10. Dni i godziny zajęć ustalane są przez członków Klubu w porozumieniu z Koordynatorem. Plany zajęć zamieszczone są na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli www.gok.lesznowola.pl w dziale: KLUBY SENIORA W GOK.

11. Wszystkie propozycje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące działalności Klubu należy kierować do Koordynatora Klubu, a w sprawach spornych do Dyrektora GOK Lesznowola.

12. Klub Seniora dokumentuje swoją działalność w formie pamiątkowej kroniki oraz przy współpracy z Koordynatorem na stronie internetowej GOK Lesznowola.

13. Każdy członek Klubu ma obowiązek przestrzegania regulaminu Klubu i powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, szanować mienie GOK oraz kierować się życzliwością i chęcią pomocy innym uczestnikom zajęć.

14. Definicję pojęcia „senior” członkowie Klubu pozostawiają w sferze własnej interpretacji uważając, iż ten zaszczytny tytuł wskazuje nie tyle na wiek, co przede wszystkim na bogaty bagaż doświadczeń życiowych, styl życia i sposób spędzania wolnego czasu, charakterystyczny dla pewnego etapu życia człowieka.