Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

MENU
Sprawozdanie z działalności GOK Lesznowola

SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ
WYKONYWANYCH PRZEZ GOK LESZNOWOLA
za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOK LESZNOWOLA

   Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli jest samorządową instytucją kultury. Do zakresu działalności GOK wg. Statutu GOK należy:

1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

 

PLACÓWKI GOK LESZNOWOLA NA TERENIE GMINY

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli obejmuje obsługą administracyjno-finansowo- księgową świetlice GOK na terenie gminy Lesznowola:
1. Świetlica GOK Lesznowola w Mysiadle, ul. Topolowa 2
2. Świetlica GOK Lesznowola we Władysławowie, ul. Wojska Polskiego 64 
3. Świetlica GOK Lesznowola w Łazach, ul. Przyszłości 8
4. Świetlica GOK Lesznowola w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna 23
5. Świetlica GOK Lesznowola w kaplicy kościelnej w Lesznowoli
6. Świetlica GOK Lesznowola w Janczewicach, ul. Przyszłości 99
7. Świetlica GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej, ul. Zimowa 25 c
8. Świetlica GOK Lesznowola w Magdalence, ul. Lipowa 28 – parter
9. Biuro Główne Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli  – zarządzające pracą wszystkich placówek -  świetlic GOK - znajduje się w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6. Biuro jest czynne codziennie w godz. 8.00 – 16.00, w poniedziałki 8.00 – 17.30.

   GOK działał też w świetlicy OSP Mroków (Zespół Piosenki Biesiadnej Mrokowiacy) i OSP Nowa Wola (Zespół Śpiewaczy Tęcza) a także w Świetlicy Integracyjnej w Zgorzale (zajęcia ruchowe i komputerowe).
 

WYKAZ ZAJĘĆ CYKLICZNYCH ORAZ MIEJSC W GMINIE LESZNOWOLA
W KTÓRYCH PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA CYKLICZNE GOK

   Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli organizował w pierwszym półroczu roku 2016 zajęcia cykliczne o charakterze kulturalno-artystycznym w świetlicach GOK na terenie gminy Lesznowola i działał też w świetlicy OSP Mroków i OSP Nowa Wola a także w Świetlicy Integracyjnej w Zgorzale.

Zajęcia GOK Lesznowola na terenie Gminy Lesznowola:
PRACOWNIE PLASTYCZNE (PLASTYKA, RYSUNEK, RĘKODZIEŁO, KLUBIKI ARTYSTYCZNE, RYSOBOOKI itd.): Mysiadło, Wólka Kosowska, Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Magdalenka
PRACOWNIA CERAMICZNA (GALERIA NA GÓRCE): Władysławów
ZAJĘCIA CERAMICZNE W INNYCH MIEJSCACH: Mysiadło, Nowa Iwiczna
PRACOWNIA TKACKA: Mysiadło
PRACOWNIA FOTOGRAFII CYFROWEJ: Mysiadło, Nowa Iwiczna
WARSZTATY TEATRALNE I AKTORSKIE: Mysiadło, Nowa Iwiczna, Magdalenka
ZAJĘCIA MUZYCZNE (gitara, pianino, keyboard, bębny, wiolonczela): Mysiadło, Nowa Iwiczna
ZAJĘCIA ŚPIEWACZE: Nowa Wola (Zespół Śpiewaczy TĘCZA), Mysiadło (zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży), Nowa Iwiczna i Wólka Kosowska (WARSZTATY WOKALNE
i KARAOKE dla dzieci i młodzieży), Mroków (Zespół Piosenki Biesiadnej MROKOWIACY), Magdalenka (Chór UTW OKTAWA), Łazy (Chór SEMPRE), Stara Iwiczna (Chór AURATUM)
LESZNOWOLSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA – próby odbywały się w Łazach
BIG BAND DLA FRAJDY – próby odbywały się w Starej Iwicznej
TANIEC: Mysiadło, Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna
ZAJĘCIA RUCHOWE (zumba, gimnastyka dla seniorów): Mysiadło, Stara Iwiczna,
Nowa Iwiczna oraz Zgorzała
GRY PLANSZOWE: wszystkie świetlice w ramach zajęć świetlicowych
KLUB RODZICÓW: Mysiadło, Nowa Iwiczna
KLUB KOBIET PANIE PRZODEM:  Stara Iwiczna, Mysiadło
KLUB SENIORA: Nowa Iwiczna, Magdalenka, Mysiadło
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU: Stara Iwiczna, Magdalenka
LEKTORATY: j. angielski w Magdalence

 

WYDARZENIA KULTURALNE OTWARTE

   Gminny Ośrodek Kultury w pierwszym półroczu roku 2016  zorganizował  dla mieszkańców wiele wydarzeń kulturalnych otwartych, finansowanych z GOK lub współfinansowanych
ze środków współorganizatorów - innych instytucji lub sołeckich - takich jak:

Festyny i pikniki:
1. Dni Gminy Lesznowola,
2. Wielka Majówka w Nowej Iwicznej,
3. Wianki w Mysiadle
oraz sołeckie: Dzień Dziecka w Marysinie, Dzień Dziecka w Stefanowie

Choinki dla dzieci, spotkania noworoczne – sołeckie.

Koncerty:
1. Koncert Noworoczny w kościele w Starej Iwicznej w wykonaniu Mate.O & Głyk P.I.K Trio;
2. Koncert kubański w wykonaniu  REY CEBALLO & TRADICUBA w GOK w Starej Iwicznej;
3. Koncert z okazji Gminnego Dnia Kobiet w wykonaniu Hanny Banaszak w Sali sportowej
w ZS w Łazach;
4. Koncert Wielkopostny  wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „SONATA”
im. Bogumiła Łepeckiego wraz z barytonem operowym panem Andrzejem Batorem
w kościele w Mrokowie;
5. Koncert wielkopostny w kościele w Magdalence w wykonaniu Chóru Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego;
6. Koncert wiosenny "Przeboje Świata" w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych GOK Lesznowola pod kierunkiem Tomasza Winiarskiego;
7. Koncert w wykonaniu zespołów: Witek Muzyk Ulicy, Dominika Bienias, Bad Rose
w filii GOK Lesznowola w Mysiadle;
8. Koncert pianistyczny w wykonaniu uczniów Agnieszki Lis;
9. Koncert w wyk. Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Mariusza Kolinko
z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia zespołu w GOK Lesznowola. Koncert odbył się w filii GOK w Łazach;
10. Koncerty podczas Święta Gminy Lesznowola 2016 w wykonaniu: Andrzeja Piasecznego, Mariki i Arki Noego.

oraz małe koncerty kameralne (np. wernisażowe)

Wernisaże/ Wystawy w Galerii PASAŻ w Mysiadle, w Galerii Wystaw Artystycznych OKNO w St. Iwicznej ekspozycje malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, sztuki ludowej itd.
Więcej w dziale V pt. „GALERIE ARTYSTYCZNE I INNE MIEJSCA EKSPOZYCYJNE
W GOK”
 

Spektakle teatralne dla dzieci (Bajkowe niedziele – teatrzyki dla dzieci w świetlicach GOK)

Wydarzenia patriotyczne:
1. 74 rocznica rozstrzelania więźniów Pawiaka na wzgórzach Magdalenki – coroczna msza polowa, koncert Chóru UTW „Oktawa” oraz młodzieży z lesznowolskich szkół;
2. Recytacja wierszy patriotycznych i koncert Chóru OKTAWA z okazji 3 Maja w CIS
w Magdalence
3. Coroczna współorganizacji Rajdu rowerowo pieszego "Szlakiem Naszej Historii"
4. Finał Lesznowolskiego Festiwalu Patriotycznego.


Spotkania seniorów (Klubów Seniora w świetlicach GOK w Nowej Iwicznej, Magdalence, Mysiadle oraz spotkania sołeckie z okazji Dnia Seniora)

Konkursy:
wokalne
: Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej, Konkurs Piosenki Powstania Warszawskiego w ramach Lesznowolskiego Festiwalu Historycznego
plastyczne: dla dzieci i młodzieży - pt. „Piękna karta wielkanocna”, pt. "Jak wyobrażam sobie Chrzest Polski sprzed 1050 lat?"
współorganizowane: plastyczne – „Anioły IV” i „Koty” (te wraz z ZSP w Nowej Iwicznej), literacki, poetycki, multimedialny, wokalny – w ramach LFH (z ZOPO)
- Konkursy recytatorskie (Warszawska Syrenka – eliminacje gminne)
- Wykłady i prelekcje stacjonarne i wyjazdowe (Uniwersytet Trzeciego Wieku)
- Przeglądy (nasz: Wielki Przegląd Uczestników Zajęć Cyklicznych GOK Lesznowola – „Gruszki Na Wierzbie”, na różne zewnętrzne przeglądy jeżdżą też GOK-owskie zespoły wokalne)


Inne imprezy okazjonalne (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki w świetlicach GOK na terenie gminy)
Projekty: „Panie przodem”, „Wykluczenie cyfrowe – M@zowszanie”, „Lesznowolski Festiwal Historyczny
Zima z GOK (2 tygodnie w ferie zimowe - półkolonie)
 

GALERIE ARTYSTYCZNE I INNE MIEJSCA EKSPOZYCYJNE W GOK

    Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli posiada trzy galerie artystyczne, w których cyklicznie odbywają się wystawy malarstwa, tkactwa, sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego amatorów oraz artystów profesjonalnych. Wystawy w I półroczu 2016 r.:

- Galeria Na Górce, Władysławów ul. Wojska Polskiego 64 – ceramiczna ekspozycja stała

- Galeria Wystaw Artystycznych OKNO w Starej Iwicznej:
1. Wystawa malarstwa pt. "Tak daleko a blisko"  autorstwa Wiesławy Czarneckiej-Koźlik wraz z koncertem kameralnym Kwartetu Smyczkowego z Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Mariusza Kolinko;
2. Wielka Zbiorowa Wystawa Uczestników Zajęć w GOK Lesznowola pt. „Gruszki Na Wierzbie 2016”

- Galeria PASAŻ, Mysiadło, ul. Topolowa 2 – wystawy:
1.Wystawa dziecięca ANIOŁY – IV;
2. Wystawa dziecięca KOTY;
3.  Wystawa Pokonkursowa PIĘKNA KARTA WIELKANOCNA ;
4. Wystawa malarstwa Jerzego Omelczuka;

   Łącznie w I półroczu 2016 roku odbyło się 7 wystaw zorganizowanych w GOK Lesznowola.


PRACA Z SOŁECTWAMI

    Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli  obejmuje obsługą administracyjno-finansowo- księgową  także powierzone wydatki z funduszy 22 sołectw gminy Lesznowola na rzecz upowszechniania kultury lokalnie.  Gminny Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z sołectwami Gminy Lesznowola, pomagając w organizacji imprez sołeckich o charakterze kulturalnym, finansowanych przez dane sołectwa.  Są to zazwyczaj pikniki lub okolicznościowe spotkania integracyjne w świetlicach. Pomoc GOK w organizacji polega zazwyczaj (w zależności od charakteru imprezy i życzeń organizatora czyli sołtysa) np. na:

- zapewnieniu oprawy artystycznej (koncerty, animacje, warsztaty lub konkursy dla dzieci, clowni,  stragany, podłoga lub scena itd.),
- zapewnieniu ładu i bezpieczeństwa – dot. imprez plenerowych (pisanie pism urzędowych      do Policji, OSP, firm porządkowych – np. śmieci, TOI TOI itp.),
- zapewnienia pomocy w zorganizowaniu elektryki, nagłośnienia, oświetlenia
- zapewnieniu rozpowszechnienia informacji o wydarzeniu (projekt i wydruk plakatów, zaproszeń, ulotek (wydruki z funduszy GOK), informacje na stronie internetowej GOK)

    GOK podczas powyższych wydarzeń zapewniał sołtysom pomoc merytoryczną (pomoc
w doborze programu, wyszukiwaniu animatorów), wykonywał plakaty, zaproszenia, ulotki itp.)  i obsługę, jednakże środki finansowe pochodziły z funduszy danego sołectwa
oraz sponsorów zewnętrznych, co wynika z ustaleń.

    Każde organizowane kulturalne wydarzenie sołeckie, w którym uczestniczy GOK Lesznowola wymaga dokładnego podziału zadań (za co odpowiedzialny jest GOK, a za co sołectwo), co  każdorazowo jest opisywane w dokumencie pn. „Porozumienie”, który omawiają i podpisują sołtys danego sołectwa i dyrektor GOK, zanim przystąpią do rozpoczęcia działań.

 

PROMOCJA GMINY POPRZEZ PROMOWANIE DZIAŁAŃ KULTURALNYCH
W GOK LESZNOWOLA ORAZ PROMOCJA GMINY LESZNOWOLA

     Promocja Gminy Lesznowola oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli polega na promowaniu i informowaniu o wydarzeniach przyszłych i  przeszłych a także na zamieszczaniu pisaniu artykułów i dystrybucji plakatów, które rozwieszane są w formie papierowej na tablicach sołeckich oraz w placówkach GOK i Urzędzie Gminy, zamieszczane ich w formie cyfrowej na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli: www.gok-lesznowola.pl, na GOK-owskim Facebook-u, na portalu www.itvpiaseczno.pl. Publikowanie plakatów wydarzeń większych w lokalnych gazetach oraz wysyłanie gminnego SMSów, GOK-owskich newsletterów a także na archiwizowanie dokumentacji  wydarzeń
i publikowaniu fotografii i relacji wydarzeń minionych w Internecie.

    Promocja polega również na braniu udziału we współorganizacji oraz dofinansowywaniu ważniejszych wydarzeń gminnych, powiatowych i ogólnokrajowych (festiwale, wystawy, inne duże wydarzenia kulturalne o szerokim zasięgu).

    Do ważniejszych zewnętrznych, promowanych przez GOK Lesznowola w I półroczu 2016 r. należały np.: Wolpreza w Piasecznie organizowana przez Stowarzyszenie Dobra Wola, Piaseczyński „Pokaż Talent”, Konkurs literacki ogłoszony przez eksperymentalny projekt literacki „Wykup słowo”, Psie zaprzęgi org. przez Park Adrenaliny Runów,  Młodzieżowa impreza Hip-Hopowa „Cypher Iwiczna Vol. 4” w Nowej Iwicznej i inne.


KWARTALNIK GOK LESZNOWOLA PT.  „PUZDERKO KULTURALNE”

  Gminny Ośrodek Kultury jest autorem i wydawcą kwartalnika kulturalnego pt. „Puzderko Kulturalne”.  Pismo w nakładzie 550 egzemplarzy  ma charakter informacyjno-dokumentalny, mówi o życiu kulturalnym i artystycznym na terenie gminy Lesznowola. Ukazuje się średnio raz na trzy miesiące. W czerwcu  br. wydany został 19 numer „PK”.